REKRUTACJA – ZMIANA TERMINU

W związku z ograniczeniami wynikającymi z czasowego zawieszenia działalności szkół i przedszkoli oraz ogólną sytuacją rodzącą rozmaite trudności w bieżącym funkcjonowaniu, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu rekrutacji. Potrzebę tego działania wyraźnie widać również na podstawie statystyki rekrutacyjnej, gdzie wciąż jest bardzo dużo wniosków niepotwierdzonych. Jest to decyzja jednorazowa. Nie zmieniamy terminu naboru uzupełniającego. W załączeniu przekazuję komunikat z nowymi terminami rekrutacji do przedszkoli jak i szkół podstawowych. Proszę o zamieszczenie komunikatu na stronach szkół i przedszkoli. System zostanie technicznie dostosowany do nowych terminów. Oczywiście z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne potwierdzenie i składanie wniosków dot. rekrutacji do klas I szkół podstawowych winno być dokonywane przez rodziców w wersji elektronicznej.


Z poważaniem,

Tomasz Machnik
Kierownik Referatu Samorządowych Przedszkoli
Wydział Szkół i Przedszkoli
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status