Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową

catering17

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy zaprasza do składania ofert cenowych dot. świadczenia usług polegających na dostarczeniu posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Termin realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy 2018 r.
Termin przesłania oferty cenowej: do 8.12.2017 r. do godz. 14.00
Termin rozstrzygnięcia: 12.12.2017 r. godz. 14.00

Termin podpisania umowy: 15.12.2017 r. do godz. 14.00
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły podstawowej do którego należy także zgłaszać oferty:
tel. tel/fax.12 6515497

Siercza 428
32-020 Wieliczka
www.sp-siercza.pl

Więcej szczegółów w załączniku

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status