ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

8.09.2021 r. klasy IV-VIII godzina 17.00

Klasa IV A– sala nr 11
Klasa IV B – sala nr 27
Klasa V A – sala nr 28
Klasa V B – sala nr 16
Klasa V C – sala nr 4
Klasa VI A – sala nr 5a
Klasa VI B – sala nr 5
Klasa VII A – sala nr 30
Klasa VII B – sala nr 14
Klasa VII C – sala nr 13
Klasa VIII A – sala nr 26
Klasa VIII B – sala nr 15
Klasa VIII C – sala nr 20

9.09.2021 r. klasy I-III, godzina 17.00

Klasa I A – sala nr 11
Klasa I B – sala nr 13
Klasa II A – sala nr 4
Klasa II B – sala nr 5
Klasa III A – sala nr 30
Klasa III B – sala nr 14
Klasa III C – sala nr 27

Specjaliści: Pedagog, Psycholog – godzina 16.00 – 17.00 – gabinet
Logopeda – godzina 16.00 – 17.00 – gabinet logopedy (obok biblioteki)

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:
– na spotkanie w szkole może przyjść rodzic bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,
– rodzice są zobowiązani do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły,
– zaleca się dezynfekcję rąk.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status