POZYSKIWANE FUNDUSZE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” edycja 2021, na wyposażenie szkół w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne.
Cel: Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 35000 zł

Laboratoria Przyszłości inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów.

Kwota pozyskana: 106 500 zł

Gratulacje koordynatorom pracującym nad projektami!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status