Chór

Chór istnieje od września 2007 roku, a jego skład zmienia się rokrocznie.

Chór szkolny powadzi Monika Hebda.

Zajęcia odbywają się co tydzień zamiennie: w środy w godz. 13:45-14:30 oraz czwartki w godz. 10:40-11:25.

Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej dzieci.

Wspólna praca:

– sprzyja nawiązywaniu przyjaźni,

– kształci umiejętność pracy w grupie,

– uczy odpowiedzialności,

– dostarcza radości ze wspólnego śpiewania.

Dzieci mają możliwość zaprezentowania swych umiejętności na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status