Dokumenty świetlicy

  • Regulamin świetlicy pdf
  • Karta zapisu do świetlicy pdf
  • Oświadczenie o samodzielnym opuszczaniu świetlicy doc pdf
  • Oświadczenie osoby odbierającej doc pdf
  • Upoważnienie do odbioru doc pdf
  • Upoważnienie do odbioru przez osobę niepełnoletnią doc pdf
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu doc pdf

swietlica_szkolna1

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status