Duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej

INFORMACJA

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez dziecko legitymacji szkolnej lub karty rowerowej należy:

a) złożyć podanie do Dyrektora Szkoły z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat legitymacji/ karty rowerowej;

b) dokonać przelewu na konto szkoły w wysokości 9 zł;

c) złożyć zdjęcie dziecka o wymiarach 45 mm x 35 mm ( na odwrocie zdjęcia należy napisać dane dziecka: imiona i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania).

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

W tytule należy wpisać „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/ karty rowerowej”.

Duplikat zostanie wystawiony po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status