Historia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Nasza szkoła jest najmłodszą samorządową szkołą podstawową w gminie Wieliczka. 

Została założona w 1994 roku.

Wcześniej uczniowie z naszej miejscowości uczyli się w szkołach wielickich. Starano się o szkołę w Sierczy długi czas i wielu ludzi zasłużyło się w jej powstanie. W tym miejscu należy wspomnieć o staraniach radnego Pana  Zbigniewa Zarębskiego i sołtysa wsi Pani Ireny Płoskonki,  a także wielu innych mieszkańców Sierczy i ludzi nam przychylnych.

1 września 1994 r. do naszej szkoły przyszli nowi uczniowie z Sierczy, Grabówek i Rożnowej. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie naszej placówki, a dokonali tego: kardynał Franciszek Macharski, który poświęcił budynek szkolny, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wieliczka Zbigniew Zarębski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Józef Duda.

Uczniowie rozpoczęli naukę w ośmiu oddziałach i tak było do roku szkolnego 1999/2000. Wtedy to na skutek wprowadzenia reformy oświaty w Polsce, nasza szkoła stała się sześcioklasową placówką. Rok wcześniej otwarto „oddział zerowy”.

Szkoła mieści się w nowoczesnym i przestronnym budynku, przy niej znajduje się kompleks boisk sportowych.

Warto też podkreślić, że w szkole funkcjonuje :
– stołówka,
– świetlica,
– dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była budowa nowej sali gimnastycznej, której otwarcie miało miejsce w lutym 2011 roku. Na sali gimnastycznej mieści się ścianka wspinaczkowa, a korzystać z niej mogą  nie tylko nasi uczniowie.

W kolejnym roku szkolnym (2011/2012)  otworzono w naszej placówce oddziały przedszkole dla dzieci od 3 lat (wyremontowano pomieszczenia po zastępczej sali gimnastycznej i utworzono trzy nowe sale dla najmłodszych dzieci).  W kolejnym roku szkolnym otwarto pierwszy w szkole oddział integracyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie jest sześć oddziałów przedszkolnych, w tym dwa integracyjne.

W roku 2012/2013 powstał przed szkołą plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, który planujemy rozbudować.

Nasza szkoła systematycznie rozwija się. Dokonujemy ewaluacji swoich działań i planujemy dalsze kierunki rozwoju. Dostosowujemy się do potrzeb, zarówno pod względem bazy, jak i wymogów edukacyjnych i środowiskowych.

Patronką naszej szkoły została Królowa Jadwiga. Najpierw przeprowadzono konsultacje, następnie Rada Pedagogiczna podjęła stosowną uchwałę. W dniu 27 listopada 1997 r. Rada Miasta i Gminy Wieliczka przyjęła uchwałę o nadaniu imienia naszej szkole, a 21 lutego 1998 r. odbyła się uroczystość, podczas której nadano imię Królowej Jadwigi naszej szkole, poświęcono sztandar szkolny i wykonano hymn szkolny skomponowany na tę okazję.

Dyrektorami naszej szkoły byli:

– Zbigniew Fic,

– Halina Twardosz,

– Robert Gabryś,

– Halina Machna

– Renata Bachowska

– od 1 września 2022 r. do dzisiaj funkcję dyrektora pełni Małgorzata Jarosz- Barwińska.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status