JESTEM STĄD…

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„JESTEM STĄD…”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy oraz Rada Sołecka wsi Siercza.

2. Celem konkursu jest:

 1. uwiecznienie piękna i walorów najbliższej okolicy
 2. propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
 3. inspirowanie twórczych poszukiwań.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs trwa od 10 grudnia 2014r. do 15 maja 2015r.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie wraz z rodzicami.
 3. Uczestnicy wykonują pracę w formie fotoreportażu, zawierającą od 3 do 5 fotografii w formacie 13×18 wraz z ich opisem.
 4. Do pracy, w zaklejonej kopercie, należy dołączyć metryczkę zawierającą imiona i nazwiska autorów.
 5. Prace konkursowe należy składać do p. Magdaleny Janeczek lub p. Renaty Łanoszki.
 6. Zgłoszone prace będą eksponowane podczas obchodów XX-lecia Szkoły Podstawowej w Sierczy.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów XX – lecia szkoły.
 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Wszystkie prace zostaną zwrócone (po rozstrzygnięciu konkursu i ekspozycji).

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status