Kółko teatralne

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy działa kółko teatralne pod nazwą:

„Sierczańskie Gwiazdy”

Do kółka mogą należeć uczniowie klas IV-VIII.

Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym społeczeństwa. Ponadto: poznanie i rozwijanie własnych możliwości oraz wrażliwości emocjonalnej, współdziałanie w grupie, poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem, poznanie specyfiki pracy aktora, poznanie procesu twórczego nad spektaklem.

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów teatrem. To możliwość wystąpienia na scenie, spróbowania czegoś nowego i rozwijania swoich umiejętności.

Zajęcia prowadzi mgr Teresa Ozga
– w poniedziałki od godz. 15:10 do godz. 16:45

20150609_122005 (Kopiowanie) 20150609_123255 (Kopiowanie) 20150609_123330 (Kopiowanie) 20150609_123340 (Kopiowanie) 20150613_184920 (Kopiowanie) 20150613_184923 (Kopiowanie) 20150613_184924-1 (Kopiowanie) 20150613_184926 (Kopiowanie) 20150613_184930 (Kopiowanie) 20150613_184931 (Kopiowanie) WP_20150422_002 (Kopiowanie)

 

Kółko Teatralne „Sierczańskie Gwiazdy” w Teatrze Bagatela na spektaklu pt. „Ładne kwiatki” w nagrodę za sukcesy osiągnięte podczas przeglądów teatralnych.

t1 t2 t3 t4

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status