Krok w kierunku kreatywności

Innowacja pedagogiczna

,,Krok w kierunku kreatywności”

Autor innowacji: Mariola Taboł

 

Innowacja będzie prowadzona w bieżącym roku szkolnym w klasie 3c.

            Głównym celem innowacji jest kształtowanie  osobowości  twórczej uczniów, a  w  szczególności: budowanie  poczucia  własnej wartości, odwagi, odkrywanie  własnych  możliwości  twórczych,  rozwijanie zainteresowań i umiejętności  myślenia [płynności i oryginalności],   kształtowanie  pozytywnej  samooceny, doświadczanie samego siebie w różnych sytuacjach podczas zabaw  i  zajęć, nabywanie poczucia bezpieczeństwa  i  przekraczanie własnych wewnętrznych barier psychicznych,  uczenie  się  prawidłowych relacji z  ludźmi oraz rozwiązywania zadań dydaktycznych w sposób twórczy.

Proponowane przeze mnie ćwiczenia mają przygotowywać uczniów do efektywnej pracy w zespole, samodzielnego i twórczego myślenia, aktywności, twórczego rozwiązywania napotkanych problemów, ,,otwartego” patrzenia na świat, bez barier emocjonalnych i społecznych oraz odważnego podejmowania działań w dążeniu do własnego rozwoju.

 

      Projekt  działań z uczniami będzie obejmować 4 etapy, a zarazem cztery obszary działań:

  1. Etap I: Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i integracji;
  2. Etap II: Ćwiczenia wyzwalające ekspresję twórczą;
  3. Etap III: Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie i działanie w trakcie rozwiązywania zadań niekonwencjonalnymi metodami;
  4. Etap IV: Podejmowanie prób samodzielnego tworzenia w wybranym zakresie działań.

 

Zajęcia  prowadzone są w poniedziałki w godzinach: 15.30 – 16.15

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status