Mali Fenomenalni

Mali Fenomenalni

Mali Fenomenalni to propozycja zajęć pozalekcyjnych, skierowana do uczniów klas I-III. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, poprzez doskonalenie ich umiejętności twórczych, rozwijaniu kompetencji społecznych oraz usprawniania procesów poznawczych takich jak pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie i myślenie.

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków dla spełniania naturalnej potrzeby kreatywności za pomocą licznych środków i technik wyrazu. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci będą miały możliwość kształtowania adekwatnej samooceny, rozwijania inteligencji emocjonalnej, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijania własnych talentów i zainteresowań oraz usprawnieniu procesów poznawczych.

Zajęcia będą odbywać się w czwartki w godzinach 11:20 – 12:20, osobą prowadzącą jest psycholog szkolny, Katarzyna Podstawa.

 

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godzinach 11:30 – 12:30, osobą prowadzącą jest psycholog szkolny, Katarzyna Podstawa.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status