Mały mistrz

Wystartowaliśmy!

Od początku września uczniowie z klasy IB uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, podczas których rozwijają swoje sportowe umiejętności, aby otrzymać tytuł Małego Mistrza. Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Adama Czerwińskiego wspólnie z panią Agnieszką Gabryś.
Dzieci podnosząc swoją sprawność fizyczną będą zdobywać szereg umiejętności sportowych w zakresie różnych dyscyplin, co potwierdzane będzie stosowną odznaką wklejaną do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza.
Cele programu:

  1. Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej;
  2. Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowanie) mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pisanie, rysowanie, malowanie, wycinanie itp.)
  3. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I – III szkół podstawowych;
  4. Zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów.

15-wrz-2015 11:02, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.005 sec, ISO 100
15-wrz-2015 11:14, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.008 sec, ISO 100
15-wrz-2015 11:15, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.008 sec, ISO 100
 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status