Problem depresji u dzieci

Drogi Rodzicu ! 

Nawiązując do obchodzonego niedawno Dnia Walki z Depresją pragnę zwrócić uwagę na ten problem.

Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły straty – zmarł jeden z ich rodziców, kolega lub członek bliskiej rodziny, do którego były przyzwyczajone. W grupie ryzyka znajdują się też dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania. Obserwuj więc swoje dziecko i postaraj się przestrzegać poniższych wskazówek.

 

 • Stwórz z domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli i pocieszy.
 • Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na zabawę z nim i rozmowę.
 • Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
 • Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia Tobie i dziecku.
 • Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż dziecku szukać własnych rozwiązań.
 • Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy w szkole, zacznijcie je rozwiązywać. Gdy dojdzie już do siebie, dalej pozostawaj w ciągłym kontakcie z wychowawcą.
 • Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że Ty nie jesteś chodzącym ideałem.
 • Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem , gdy przyjdzie otrzeźwienie, będziesz strasznie żałować.
 • Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny jeśli to nie Ty okażesz się dla dziecka najlepszym wsparciem.
 • Rozmawiaj z innymi rodzicami.
 • Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku.

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę osób dorosłych.

Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to,  że zarówno dzieci jak i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne, a ich częstotliwość waha się w grupie nastolatków w granicach 5 – 10%, a wśród dzieci stanowi 0,4 – 2,5% populacji.

Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM – IV – TR), depresję zaliczamy do zaburzeń nastroju, a wśród różnego typu problemów z nastrojem jest ona jednym z tych najczęściej przez lekarzy diagnozowanych. Dotychczas choroba ta rozpoznawana była dwukrotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców, ale różnica ta powoli się zaciera. Mimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej na temat depresji, wiele jej przypadków u dzieci pozostawało niezauważonych ponieważ objawy depresji w tej grupie mogą różnić się od jej przebiegu  u dorosłych.

Prawidłowego rozpoznania depresji dokonuje psychiatra, czasem we współpracy z pediatrą i psychologiem, przy czym istotnym elementem diagnozy jest współpraca z osobami współpracującymi z dzieckiem ( np.: nauczyciele, pedagog szkolny, opiekunka w świetlicy).

Dodatkowych informacji na temat problematyki depresji można szukać na stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu:

 • www.depresja.net.pl
 • www.depresja.pl
 • www.depresja.info.pl

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status