Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Kędroń

Skarbnik: Marta Walentynowicz
Sekretarz: Anna Lukas
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Anna Nędza

Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Małgorzata Filipek / Joanna Krzyżanowska – Piotrowicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Karolina Windak
Członek: Anna Król
Członek: Joanna Wanat – Komisarczyk

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: (nowy adres)

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 

Rozliczenie pieniędzy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w I semestrze 2014/2015

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status