Świetlica

W naszej szkole funkcjonuje świetlica, w której dzieci przed lekcjami i po nich mogą miło spędzić czas.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 17:00


Na świetlicy:


Przydatne informacje:

Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Opiekunami świetlicy są:
mgr Agnieszka Konarska
mgr Anna Łabuz
mgr Barbara Malawska
mgr Lucyna Podraza

mgr Teresa Zabłocka-Mierczak

 

Świetlica w naszej szkole mieści się na parterze obok portierni.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I-III.


Rodzice samodzielnie zaopatrują dzieci w wyprawkę świetlicową do końca pierwszego tygodnia nauki w szkole.

WYPRAWKA ŚWIETLICOWA:

– RYZA PAPIERU
– BLOK RYSUNKOWY, KARTKI KOLOROWE A3, A4
– BLOK TECHNICZNY Z KOLOROWYMI KARTKAMI A3, A4
– PASTELE
– PLASTELINA
– FARBY, PĘDZELEK
– KLEJ BIUROWY, KLEJ TYPU MAGIK, WIKOL
– RĘCZNIKI PAPIEROWE


CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.

Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m.in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.


OBIADY

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Zasady korzystania z żywienia: tutaj

 

Prace dzieci:

„Animacje poklatkowe”

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status