Kiedy do logopedy?

KIEDY DO LOGOPEDY?

Drodzy Rodzice, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy Waszego dziecka, udajcie się do logopedy!

Logopeda to specjalista, który pomaga stymulować i rozwijać mowę od pierwszych chwil dziecka. Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Małe dzieci uczą się przez naśladownictwo. Najczęściej nie są im potrzebne specjalistyczne ćwiczenia. Bywa jednak tak że mimo doskonałych warunków dziecko nie opanowuje mowy w takim tempie jak jego rówieśnicy. Im wcześniej dziecko zostanie otoczone specjalistyczną opieką, tym łatwiej wyrówna problemy w mówieniu. Wczesna interwencja logopedyczna stwarza olbrzymie możliwości uzupełnienia nawet znacznych opóźnień. Wsparcie udzielone dziecku przez logopedę sprzyja  także wyeliminowaniu wielu innych problemów rozwojowych. Niektóre dzieci z powodu braku mowy są nieśmiałe, wycofane, agresywne, mają niską samoocenę. Pomoc logopedy pozwala skutecznie tego uniknąć.

Co powinno niepokoić?

  1. Do końca 12-miesiąca życia dziecka – brak kontaktu wzrokowego dziecka  z twarzą rodzica, rzadkie gaworzenie, częsty, jednostajny i długi płacz, brak uśmiechania się, brak naśladowania głosu mamy, brak gest „pa pa”.
  2. Do końca 24 miesiąca życia dziecka – unikanie kontaktu wzrokowego z osobami z otoczenia, niewypowiadanie prostych słów (mama, tata, daj, nie), brak wskazywania podstawowych części ciała, brak rozumienia prostych instrukcji (zrób „pa pa”), brak naśladowania głosów z otoczenia.
  3. Do końca 36 miesiąca życia dziecka – nie patrzy na osoby, które do niego mówią, nie nazywa przedmiotów z najbliższego otoczenia, nie wypowiada prostych zdań, brak skupienia uwagi (np. podczas czytania książeczki), mowa bardzo niezrozumiała.
  4. Przedszkolak – problemy z płynnym wypowiadaniem się, krzyk lub gesty zamiast mowy, brak kontaktu z rówieśnikami, często otwarta buzia lub nadmierne ślinienie się, problem z zadawaniem pytań, odpowiedziami, wypowiada się wyłącznie pojedynczymi słowami lub prostymi, krótkimi zdaniami.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status