Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
W 2024 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

14 maja 2024 r. (wtorek)– egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

15 maja 2024 r. (środa) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

16 maja 2024 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

> o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu tutaj

> o materiałach i przyborach pomocniczych tutaj

> o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu tutaj

> Wykaz olimpiad przedmiotowych i konkursów tutaj

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie:
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
Okręgowej Komisji Egzaminacynej http://www.oke.krakow.pl/inf/

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Aneta Spisak
pedagog szkolny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status