Egzamin ósmoklasisty

Szanowni rodzice oraz uczniowie i uczennice klasy ósmej!

WYMAGANIA egzaminacyjne w roku 2021: https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3

Zapraszamy do zapoznania się z:

  1. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
  2. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021: roku:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  3. Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200901%20E8%20Informacja%20CAL.pdf

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Aneta Spisak,
pedagog szkolny

Lidia Prokopowicz,
wychowawczyni klasy 8

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status