Projekty

Pozyskiwanie funduszy przez placówkę rok szkolny 2021/2022

Dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” edycja 2021
na wyposażenie szkół w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne.
Cel: Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 35000 zł

Laboratoria Przyszłości inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów.

Kwota pozyskana: 106 500 zł

Projekty/ programy 2021/2022

 

Lp. Nazwa programu/projektu Główne założenia programu/projektu Liczba uczestników
1. Akademia Bezpiecznego Puchatka Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 12 – klasa Ia,

21 – klasa 1b

2. Kampania Bohaterowie Załogi FAST Kampania ma na celu podniesienie świadomości w zakresie objawów udaru mózgu i potrzeby szybkiego działania. 12 – klasa Ia

14 – klasa 3 a

3. Projekt Czytam z klasą lekturki spod chmurki Rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;

Rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów;

Doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

Zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

Integracja zespołu klasowego.

12 – klasa Ia
4. Psia lekcja
 1. Podniesienie wiedzy o potrzebach psów, 
 2. wytłumaczenie zwyczajowych zachowań psów,
 3. przedstawienie ważnych elementów opieki nad psem,
 4. omówienie zachowań ludzi, które mogą być trudne dla psów,
 5. podniesienie wiedzy
  o tym jak obchodzić się bezpiecznie
  z psem,
 6. podniesienie wiedzy
  o komunikacji psów,
 7. wytłumaczenie zachowań psów jako elementów ich języka,
 8. omówienie sygnałów komunikacyjnych psów, 
 9. podniesienie wiedzy
  o tym jak bezpiecznie komunikować się
  z psami;
12 – klasa Ia
5. Z kulturą mi do twarzy – międzynarodowy projekt edukacyjny Wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

Wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; 
Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury.

14 – klasa 3 a

69 – OP

6.  Międzynarodowy dzień kropki Budowanie pozytywnej samooceny dziecka;

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni,

Radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki 

cała społeczność szkolna
7 Sesja z + Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Nauczyciele matematyki i uczniowie klas 4-8
8 SKS Realizowanie bezpłatnych  zajęć sportowych dla dzieci szkolnych  Klasy 4-7
9 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Z darami natury świat nie jest ponury” Celem głównym ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli 69 – OP
10 Code Week Celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży. Wśród uczniów organizowane były różne warsztaty i wydarzenia związane z programowaniem. Szkoła otrzymała certyfikat klasy 2-6
11 Program dla szkół Propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. klasy 1-5
12 Projekt “Lekcje z emocjami” – Uniwersytet Dzieci  Omówienie sposobów radzenia sobie z emocjami, prezentacje i nagrania, praca indywidualna i zespołowa na dany temat, dyskusja.  16 – klasa 8c
13 Skąd się biorą produkty ekologiczne Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat OP- 25 dzieci
14. Bieg po zdrowie Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 14- klasa 4a
15. Mały Miś w świecie wielkiej literatury  Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci.  OP-25 dzieci
16. Gramy w zielone Celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne OP- 45 dzieci
17 Projekt czytelniczy ,,Oto Hałabała zna go Polska cała,, Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. OP – 25 dzieci.
18 Ogólnopolski projekt edukacyjny “ W świecie Montessori” Celem projektu jest promocja pracy według koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori w placówkach nie montessoriańskich.  OP – 25 dzieci
19 Projekt edukacyjny “Każde dziecko jest zdolne” Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów.  8 uczniów z kl.1-3

8 uczniów z kl. 4-8

20 Uniwersytet Dzieci 

Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?

Projekt ma na celu pomóc uczniom rozwinąć samoświadomość i inteligencję emocjonalną. Dzieci będą uczyć się rozpoznawać, oswajać i wyrażać własne emocje. Poznają także strategie radzenia sobie z nimi. Projekt ma na celu rozwijanie u dzieci empatii, wrażliwości i umiejętności współpracy.  18 uczniów

klasa 5c

21 Projekt “Emocja” Kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć własnych oraz innych osób, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 18, klasa 6b
22 Program “Szkoła Przyjazna Seniorom” Rozwijanie postaw prospołecznych, tolerancji i szacunku dla osób starszych, dzielenie się wiedzą w grupach międzypokoleniowych, nawiązywanie bliższej relacji z osobami starszymi. 150 (kl.1b, 2b, 3a, oddziały przedszkolne wszystkie grupy)
23 Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Wdrażanie do aktywnego odbierania sztuki filmowej, rozwijanie wrażliwości artystycznej, punkt wyjścia do rozmów na ważne dla młodych widzów tematy 17 klasa 6b

 

Projekty 2020/2021

Nazwa Projektu Z kim? Nauczycielka/ Nauczyciel odpowiedzialna/y:
Godziny Wychowawcze ze Światem 8a mgr Lidia Prokopowicz
Międzyszkolna Liga Debat Oksfordzkich 7b, 7c mgr Lidia Prokopowicz
Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmieniać świat. Uniwersytet Dzieci 5a mgr Marta Giza-Balawajder
Program Certyfikacyjny Szkoła Myślenia Pozytywnego z wybranymi na bieżąco klasami mgr Aneta Spisak

mgr Klaudia Stępień-Adamiak

Benefis Naszej Rodziny projekt przeznaczony dla rodzin oraz uczniów mgr Aneta Spisak

mgr Agnieszka Gabryś

 1. Obowiązki dziecka w rodzinie.
 2. Samorząd terytorialny.
 3. Prawa człowieka.
  mgr Monika Hobernik
 1. Praca projektowa. Jak zrealizować projekt? 
 2. Finansoaktywni 
  mgr Justyna Kamisińska
SKS – Szkolny Klub Sportowy  4-8 mgr Arkadiusz Janusz
Psia lekcja – zajęcia z udziałem psa terapeuty 3a, 2a mgr Patrycja Gołąbek Jonak 
 1. Finansowaktywni-projekt Ministerstwa Finansów 
 2. Ja w społeczeństwie jak mogę zmieniać świat- Uniwersytet Dzieci 
6c dr Joanna Major 

Projekty 2019/2020: 

Nazwa Projektu Z kim? Nauczycielka odpowiedzialna:
“Lekcje z emocjami – jak dbać o swój nastrój” Uniwersytet Dzieci VII (cała klasa)

Va (cała klasa)

Vc (cała klasa)

IVa (cała klasa)

L. Prokopowicz

J. Kamisińska 

J. Major

M. Giza-Balawajder

“A Ty, czujesz klimat?” Polska Akcja Humanitarna VII (koło ekologiczne) L. Prokopowicz
“Tradycyjny sad” VIc (koło ekologiczne) L. Prokopowicz
“Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?”

Uniwersytet Dzieci

VIc (cała klasa) E.Czyż
“Mega Misja” Fudacja Orange Świetlica T. Zabłocka
“Być jak Ignacy” Świetlica T. Zabłocka
“Piękna nasza Polska cała” Przedszkole (wszystkie grupy) K. Cholewa, G. Woźniak
“Od uprawy do potrawy” 0 (cała grupa) S. Wróbel

Projekty 2018/2019:

Projekty 2017/2018:

Archiwalne:

Ogólnopolska wymiana pocztówkowa klasy Ia

Uczniowie klasy Ia biorą udział w projekcie WSiP „Wielka mapa Polski”. Akcja ta polega na wymianie pocztówek między uczniami klas 1–3 z całej Polski. Dzięki temu dzieci poznają różne zakątki naszego kraju oraz prezentują ciekawe miejsca naszej okolicy. Ważnymi umiejętnościami doskonalonymi podczas trwania projektu są: redagowanie kartek i adresowanie koperty oraz orientacja na mapie.  Wszystkie otrzymane pocztówki umieszczane są w odpowiednich miejscach na mapie Polski.

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji odnowiony zostanie zanikający już piękny zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób.

Rok szkolny 2016/2017

PLANETA ENERGII w kl. Ib

Jaką rolę pełni prąd w naszym życiu, jakie są jego podstawowe źródła oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niego korzystać? – oto pytania, które zadawali sobie uczniowie kl. I b w czasie realizacji Programu „Planeta Energii”. Głównym celem realizowanego programu było propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw. W trakcie jego realizacji pierwszoklasiści poznali także zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych, podczas burzy czy w przypadku porażenia prądem. Uczniowie nie tylko sami wykonywali szereg doświadczeń z pogranicza fizyki, ale także zdobytą wiedzą dzielili się z młodszymi  koleżankami i kolegami. Przygotowali dla nich m.in. wystawę swoich prac, którą chętnie prezentowali.

Zapraszamy do obejrzenia „sprawozdania zdjęciowego” z naszej pracy, które znajduje się w galerii szkolnej.

                                                                                                                                             wych. Iwona Sampolska

„Spotkanie z Brombą o mierzeniu”

30 listopada 2016r. uczniowie kl. Ib oraz zerówki uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Pierwszoklasiści wzięli udział w lekcji pt.: „Spotkanie z Brombą o mierzeniu”. Dzieci odbyły wyprawę w głąb Brombowej torby, gdzie czekały na nich różne ciekawe przedmioty służące do mierzenia. Dzięki tej pogłębionej wiedzy udało się pierwszoklasistom ustalić: jak stary jest metr i co było przed nim, ile dłoni zmieści się w stopie oraz jak kupić spodnie w dobrym rozmiarze?

Iwona Sampolska

Zapraszamy do galerii zdjęć:

https://goo.gl/photos/BquD3PM5M4kMVSWLA

„Śniadanie daje moc” w kl I b

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

To najlepszy start w nowy dzień!  9 listopada pierwszoklasiści wspólnie przygotowali wspaniałe śniadanie, z którym mogli pełni sił i humoru wystartować w nowy dzień.

Była to  nie tylko pouczająca lekcja zdrowego odżywiania, ale także świetna zabawa!!!

Iwona Sampolska

20161108_143703     20161108_142142        20161108_142053   20161108_141059     20161108_141052     20161108_141042

 

KLASA IB

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 14.10.2016

14 października 2016 r.  to data wyjątkowa dla całej naszej szkolnej społeczności.  W tym dniu Pani Dyrektor Renata Bachowska dokonała uroczystego pasowania najmłodszych podopiecznych naszej szkoły na uczniów klasy I. Wielka trema i rozpierająca duma wypisane były nie tylko na twarzach dzieci, ale również ich rodziców. Po części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej, dzieci wraz z zaproszonymi  gośćmi udały się do swoich sal na poczęstunek i dalsze wspólne świętowanie.

Drodzy Pierwszoklasiści!!!

U progu nauki w szkole życzę Wam,  aby każdy z Was znalazł tutaj  prawdziwego przyjaciela oraz by nauka była dla Was przyjemnością, a każdy dzień pobytu w szkole był radosny i szczęśliwy.

Iwona Sampolska

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status