Nasi nauczyciele

Dyrektor szkoły
mgr Renata Bachowska

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Jarosz-Barwińska

 

Wychowawcy poszczególnych klas:

Klasa Wychowawca Nauczany przedmiot
Klasa  Ia
mgr Maria Hyży
edukacja wczesnoszkolna
Klasa Ib
mgr Małgorzata Gintowt
edukacja wczesnoszkolna
Klasa IIa mgr Kinga Piotrowska

mgr Katarzyna Seweryn

edukacja wczesnoszkolna, EDB

nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne

Klasa IIb mgr Iwona Sampolska edukacja wczesnoszkolna
Klasa IIc Marta Żerda edukacja wczesnoszkolna
Klasa IIIa mgr Agnieszka Gabryś

mgr Patrycja Gołąbek-Jonak

edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne
Klasa IILb mgr Monika Dzido edukacja wczesnoszkolna
Klasa IVa mgr Aneta Batko-Kot nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne
Klasa IVb mgr Teresa Ozga język polski
Klasa IVc mgr Teresa Zabłocka-Mierczak  język polski
Klasa Va mgr Marta Giza-Balawajder  informatyka, technika
Klasa Vb mgr Monika Rachwał język polski
Klasa VIa mgr Justyna Kamisińska pedagogika specjalna
Klasa VIb mgr Arkadiusz Janusz wychowanie fizyczne
Klasa VIc dr Joanna Major matematyka, fizyka
Klasa VIIa mgr Mateusz Węgrzynek wychowanie fizyczne
Klasa VIIb mgr Kamil Baryczka matematyka, szachy w szkole
Klasa VIIc mgr Katarzyna Kopciuch język angielski
Klasa VIII mgr Lidia Prokopowicz język polski

 

Pozostali nauczyciele szkoły:

Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Edyta Bąk matematyka, wdż
mgr Joanna Dunaj przyroda, biologia
mgr Monika Hobernik wos
mgr Paulina Jasiurkowska geografia, wychowawca świetlicy
mgr Joanna Kmiecik biblioteka
mgr Agnieszka Konarska wychowawca świetlicy
mgr Ewelina Kowal-Mazgaj historia, j. angielski
mgr Edyta Kowalska j. hiszpański
ks. mgr Jan Leśniak religia
mgr Anna Maria Łabuz wychowawca świetlicy
mgr Justyna Łokcik muzyka
mgr Barbara Malawska plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Bożena Marek historia
mgr Jacek Mroczek religia
mgr Halina Mrozik chemia
mgr Bożena Piechowicz fizyka
mgr Dominika Rosół j. angielski
mgr Dominika Szewczyk wychowanie fizyczne
mgr Ewa Święch nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne
mgr Agnieszka Wójcik-Gut religia, surdopedagog
mgr Paulina Zając
nauczyciel współorganizujący
kształcenie integracyjne

 

Specjaliści:

mgr Magdalena Janeczek – logopeda
mgr Klaudia Stępień-Adamiak – psycholog
mgr Aneta Spisak – pedagog
mgr Barbara Wiekierak – terapeuta pedagogiczny

 

Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych

mgr Karolina Celary
mgr Katarzyna Cholewa
mgr Anna Kluza
mgr Anna Kubacka
mgr Monika Kowalczyk
mgr Sylwia Wróbel

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status