Szkoła współpracy

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy”.

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej centrum Mazowsze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ranach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców  w działaniu szkoły i przedszkola.

szkola wspolpracy

 

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status