Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 21 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Wybory odbyły się w sposób tajny. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 17 kandydatów. W skład komisji wyborczej wchodzili przedstawiciele klas VI, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

  1. Przewodnicząca SU – Klaudia Woźniak
  2. Zastępca – Jakub Gontarz
  3. Członkowie: Iwo Biernat

Mikołaj Zabłocki

Damian Sowiński

Wiktoria Kuchnia

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali:

mgr Kamil Baryczka

mgr Teresa Ozga

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status