Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Data Cel spotkania Uwagi
1. 4 września 2023 r. Spotkania z wychowawcami –  informacyjne Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2023/2024

9.00 – Klasy I -IV

10.00 Uroczysta Msza Św.

11.00 – Klasy V -VIII

2. 14 września 2023 r. Zebranie z rodzicami – organizacja pracy szkoły w roku  szkolnym 2023/2024 1. Podział godzin, system zmianowy,  świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych

3. Ubezpieczenie dzieci

4. Kalendarz roku szkolnego

5. Plan pracy na rok 2023/24

6. Program wychowawczo-

profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni  

wolnych od zajęć

8. Przedstawienie godzin nauczycieli do dyspozycji ucznia, rodzica

3. 22 listopada 2023r.   Zebranie z rodzicami – osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

Wychowawcy prześlą informację o godz.  dyżuru poszczególnych nauczycieli

4. 19 stycznia 2024 r. Śródroczne zebranie z rodzicami Podsumowanie pracy za I półrocze, informacja o osiągnięciach
5. 17 kwietnia 2024 r. Zebranie z rodzicami – osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

Wychowawcy prześlą informację o godz.  dyżuru poszczególnych nauczycieli

6. 28 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych
7. 21 czerwca 2024 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych Uroczyste zakończenie roku 2023/2024

Podsumowanie całorocznej pracy

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły. W przypadku zagrożenia Covid-19 spotkania mogą być prowadzone w systemie zdalnym po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem. Wychowawców proszę o wdrażanie spotkań trójstronnych uczeń- rodzic-nauczyciel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status