Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Data

Cel spotkania

Uwagi

1.

1 września 2022 r.

Spotkania z wychowawcami –

informacyjne

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2022/2023

 

9.00 – Klasy I -III

10.00 Uroczysta Msza Św.

11.00 – Klasy IV -VIII

2.

7 września 2022 r.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

1. Podział godzin,

system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2022/23

6. Program wychowawczo-

profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych

dni wolnych od zajęć

3.

9 listopada 2022r. środa

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli wychowawcy prześlą

informację o godz. dyżuru

poszczególnych nauczycieli

4.

12 stycznia 2023 r. czwartek

Wywiadówka

Informacja o zagrożeniach

ocenami ndst za pierwsze półrocze oraz osiągnięciach uczniów

5.

22 lutego 2023 r. środa

Podsumowanie pracy za I półrocze

Pedagogizacja

6.

19 kwietnia 2023 r

środa godz.17.00

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych

nauczycieli

7.

31 maja 2023 r.

środa godz. 17.00

Wywiadówka

Informacja o propozycji

ocen na koniec roku

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

8.

23 czerwca 2023r. piątek

Podsumowanie całorocznej pracy

 

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły. W przypadku zagrożenia Covid-19 spotkania mogą być prowadzone w systemie zdalnym po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem. Wychowawców proszę o wdrażanie spotkań trójstronnych uczeń- rodzic-nauczyciel.

Każdy z nauczycieli jest również dostępny dla Rodziców zgodnie z tygodniowym harmonogramem konsultacji podanym do wiadomości Rodziców.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status