IX TURNIEJ SZACHOWY IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

IX TURNIEJ SZACHOWY
im.
KRÓLOWEJ JADWIGI
W SIERCZY
w czasie XI Festynu Rodzinnego
pod hasłem
„Rodzinna podróż do Krainy Zabawy”

Cel zawodów:

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
 • Popularyzacja sportu szachowego w Sierczy.

Patron honorowy:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
 • Prezes Małopolskiego Związku Szachowego

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce,

Termin:

09.06.2018r. (sobota), godzina 10:10. Obecność na sali gry należy potwierdzić do 9:30. Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zakończenie około godziny 16:00.

Miejsce gry: Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w 3 grupach:

 • Gr A: dzieci urodzone w roku 2010 i mł. z rankingiem co najwyżej 1400,
 • Gr B: dzieci urodzone w roku 2004 i mł. z rankingiem co najwyżej 1400
 • Gr C: OPEN- wszyscy chętni, zgłoszony do FIDE

Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim na dystansie  7 rund.

Tempo gry:

 • GR A i B: 30 minut na partię dla zawodnika. W turnieju będzie można uzyskać maksymalnie IV kategorie szachowe.
 • GR C: 15 minut na zawodnika

Zgłoszenia:

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis turniejowy:

lub przez e-mail: do dnia 7 czerwca 2018r. (o ile będą wolne miejsca!) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA- decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe:

W każdej grupie wpisowe wynosi 25 od osoby zł, (15- uczniowie SP w Sierczy, a także dzieci z OP przy SP w Sierczy) będzie zbierane na sali gry podczas potwierdzania obecności. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno- rankingową.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, klub.

Nagrody i puchary:

 • Nagrody i upominki dla wszystkich,
 • W każdej grupie puchary dla 3 najlepszych osób, a także dla najlepszej kobiety/dziewczynki.
 • W każdej grupie puchar dla najlepszego ucznia i uczennicy z SP w Sierczy/OP przy SP w Sierczy,
 • W grupie A puchar dla najlepszego chłopca i dziewczynki urodzonych w roku 2011 i mł . (przedszkolaki).

Uwagi:

 • Zawodnicy nie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego (cr-pzszach.pl), powinni przynieść wypełniony wniosek o rejestrację. Będzie go można także wypełnić na miejscu. Wniosek- plik word
 • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów.
 • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
 • Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych dziecka.
 • Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.
 • W czasie zawodów czynny będzie bufet z kawą, herbatą, a także daniami z grilla.
 • Dla uczestników dostępne będą place zabaw na terenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status