IX TURNIEJ SZACHOWY IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

IX TURNIEJ SZACHOWY
im.
KRÓLOWEJ JADWIGI
W SIERCZY
w czasie XI Festynu Rodzinnego
pod hasłem
„Rodzinna podróż do Krainy Zabawy”

Cel zawodów:

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
 • Popularyzacja sportu szachowego w Sierczy.

Patron honorowy:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
 • Prezes Małopolskiego Związku Szachowego

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce,

Termin:

09.06.2018r. (sobota), godzina 10:10. Obecność na sali gry należy potwierdzić do 9:30. Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zakończenie około godziny 16:00.

Miejsce gry: Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w 3 grupach:

 • Gr A: dzieci urodzone w roku 2010 i mł. z rankingiem co najwyżej 1400,
 • Gr B: dzieci urodzone w roku 2004 i mł. z rankingiem co najwyżej 1400
 • Gr C: OPEN- wszyscy chętni, zgłoszony do FIDE

Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim na dystansie  7 rund.

Tempo gry:

 • GR A i B: 30 minut na partię dla zawodnika. W turnieju będzie można uzyskać maksymalnie IV kategorie szachowe.
 • GR C: 15 minut na zawodnika

Zgłoszenia:

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis turniejowy:

lub przez e-mail: do dnia 7 czerwca 2018r. (o ile będą wolne miejsca!) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA- decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe:

W każdej grupie wpisowe wynosi 25 od osoby zł, (15- uczniowie SP w Sierczy, a także dzieci z OP przy SP w Sierczy) będzie zbierane na sali gry podczas potwierdzania obecności. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno- rankingową.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, klub.

Nagrody i puchary:

 • Nagrody i upominki dla wszystkich,
 • W każdej grupie puchary dla 3 najlepszych osób, a także dla najlepszej kobiety/dziewczynki.
 • W każdej grupie puchar dla najlepszego ucznia i uczennicy z SP w Sierczy/OP przy SP w Sierczy,
 • W grupie A puchar dla najlepszego chłopca i dziewczynki urodzonych w roku 2011 i mł . (przedszkolaki).

Uwagi:

 • Zawodnicy nie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego (cr-pzszach.pl), powinni przynieść wypełniony wniosek o rejestrację. Będzie go można także wypełnić na miejscu. Wniosek- plik word
 • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów.
 • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
 • Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych dziecka.
 • Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.
 • W czasie zawodów czynny będzie bufet z kawą, herbatą, a także daniami z grilla.
 • Dla uczestników dostępne będą place zabaw na terenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!