Komunikat

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie!

Po analizie sytuacji epidemiologicznej w naszej szkole, biorąc pod uwagę ilość potwierdzonych zakażeń wśród nauczycieli, pracowników, uczniów oraz stan zdrowia kadry otrzymaliśmy decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce odnośnie organizacji zajęć.
Od poniedziałku 19.10.2020 r. oddziały przedszkolne wracają do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w trybie stacjonarnym z zachowaniem pełnego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
Uczniowie klas I-VIII do dnia 23.10.2020 r. będą uczyć się w trybie zdalnym.

Z poważaniem

Renata Bachowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Sierczy