KONKURS PLASTYCZNY „Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Krajowa Izba Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie.

 Cele Konkursu:

  • przedstawienie oczami dzieci walorów zawodu kominiarza,
  • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego zawodu kominiarza, budowanie świadomości ekologicznej.
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z  województwa małopolskiego.
  2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A4. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, promocji zawodu lub ekologicznym – ujęcia pracy kominiarza.
  3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
    w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
  4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
  5. Prace należy składać do 30 marca 2017 r. do wychowawców klas.
  6. Spośród wszystkich prac  wybierzemy po 10 najwyżej ocenionych  z trzech grup wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status