Zawody szachowe w Naszej Szkole- komunikat

VIII TURNIEJ SZACHOWY
KRÓLOWEJ JADWIGI
W SIERCZY

W CZASIE X FESTYNU RODZINNEGO

Cel zawodów:
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
Popularyzacja sportu szachowego w Sierczy.

Patron honorowy:
Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Pan Jan Kusina Prezes Małopolskiego Związku Szachowego.
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Patron medialny:
wieliczkacity.pl

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.
MKS MOS Wieliczka.

Termin:
10.06.2017r. (sobota), godzina 10:10 Obecność na Sali gry należy potwierdzić do 9:40. Uroczyste rozpoczęcie o godz. 10:00. Zakończenie ok. godz. 16:00.

Miejsce gry:
Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze posiadające maksymalnie: III kategorię chłopcy, II kategorię dziewczynki.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach:
Gr A: chłopcy (urodzoni w roku 2004 i mł., posiadający maksymalnie III kategorię szachową).
Gr B: dziewczynki (urodzone w roku 2004 i mł., posiadające maksymalnie II kategorię szachową).

Obie grupy będą grały systemem szwajcarskim na dystansie  7 rund.

Tempo gry:
30 minut na partię dla zawodnika. W turnieju będzie można uzyskać maksymalnie IV kategorie szachowe.

Zgłoszenia przyjmuje:
Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis http://www.chessarbiter.com
VIII TURNIEJ SZACHOWY im. Królowej Jadwigi w Sierczy- Gr A (chł. 2004 i mł)
VIII TURNIEJ SZACHOWY im. Królowej Jadwigi w Sierczy- Gr B (dz. 2004 i mł) 

lub przez e – mail: do dnia 8 czerwca 2017r. (o ile będą wolne miejsca!) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA- decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł.

Wpisowe:
25 zł, (15zł- uczniowie SP w Sierczy, a także dzieci z OP przy SP w Sierczy) będzie zbierane na sali gry podczas potwierdzania obecności. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno- rankingową

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, klub.

Nagrody:

  • Puchary dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej grupie, a także dla najlepszego „przedszkolaka” (chłopczyk/dziewczynka rocznik 2010 lub młodsi).
  • Dyplomy uczestnictwa dla każdego zawodnika.
  • Nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników.
  • Puchar dla najlepszego ucznia i uczennicy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

Uwagi:

  • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów.
  • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
  • Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych dziecka.
  • Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.
  • W czasie zawodów czynny będzie bufet z kawą, herbatą, a także daniami z grilla.

Serdecznie zapraszamy!

Zawodnicy nie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach (CR PZSzach) proszenie są o dostarczenie przed zawodami wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej. Bez tego nie ma możliwości zatwierdzenia ewentualnie zdobytej kategorii szachowej. Formularz rejestracji plik word