Zawody szachowe w Naszej Szkole- komunikat

VIII TURNIEJ SZACHOWY
KRÓLOWEJ JADWIGI
W SIERCZY

W CZASIE X FESTYNU RODZINNEGO

Cel zawodów:
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
Popularyzacja sportu szachowego w Sierczy.

Patron honorowy:
Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Pan Jan Kusina Prezes Małopolskiego Związku Szachowego.
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Patron medialny:
wieliczkacity.pl

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.
MKS MOS Wieliczka.

Termin:
10.06.2017r. (sobota), godzina 10:10 Obecność na Sali gry należy potwierdzić do 9:40. Uroczyste rozpoczęcie o godz. 10:00. Zakończenie ok. godz. 16:00.

Miejsce gry:
Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze posiadające maksymalnie: III kategorię chłopcy, II kategorię dziewczynki.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach:
Gr A: chłopcy (urodzoni w roku 2004 i mł., posiadający maksymalnie III kategorię szachową).
Gr B: dziewczynki (urodzone w roku 2004 i mł., posiadające maksymalnie II kategorię szachową).

Obie grupy będą grały systemem szwajcarskim na dystansie  7 rund.

Tempo gry:
30 minut na partię dla zawodnika. W turnieju będzie można uzyskać maksymalnie IV kategorie szachowe.

Zgłoszenia przyjmuje:
Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis http://www.chessarbiter.com
VIII TURNIEJ SZACHOWY im. Królowej Jadwigi w Sierczy- Gr A (chł. 2004 i mł)
VIII TURNIEJ SZACHOWY im. Królowej Jadwigi w Sierczy- Gr B (dz. 2004 i mł) 

lub przez e – mail: do dnia 8 czerwca 2017r. (o ile będą wolne miejsca!) ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA- decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł.

Wpisowe:
25 zł, (15zł- uczniowie SP w Sierczy, a także dzieci z OP przy SP w Sierczy) będzie zbierane na sali gry podczas potwierdzania obecności. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno- rankingową

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, klub.

Nagrody:

  • Puchary dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej grupie, a także dla najlepszego „przedszkolaka” (chłopczyk/dziewczynka rocznik 2010 lub młodsi).
  • Dyplomy uczestnictwa dla każdego zawodnika.
  • Nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników.
  • Puchar dla najlepszego ucznia i uczennicy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

Uwagi:

  • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów.
  • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
  • Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych dziecka.
  • Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.
  • W czasie zawodów czynny będzie bufet z kawą, herbatą, a także daniami z grilla.

Serdecznie zapraszamy!

Zawodnicy nie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach (CR PZSzach) proszenie są o dostarczenie przed zawodami wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej. Bez tego nie ma możliwości zatwierdzenia ewentualnie zdobytej kategorii szachowej. Formularz rejestracji plik word

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status