Duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej

INFORMACJA

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez dziecko legitymacji szkolnej lub karty rowerowej należy:

a) złożyć podanie do Dyrektora Szkoły z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat legitymacji/ karty rowerowej;

b) dokonać przelewu na konto szkoły w wysokości 9 zł;

c) złożyć zdjęcie dziecka o wymiarach 45 mm x 35 mm ( na odwrocie zdjęcia należy napisać dane dziecka: imiona i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania).

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

nr rachunku bankowego: 94 8619 0006 0010 0200 4255 0004

W tytule należy wpisać „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/ karty rowerowej”.

Duplikat zostanie wystawiony po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty.