Harmonogram Rady Rodziców

Harmonogram spotkań Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

27 listopada 2017 r. godz. 17.30

05 marca 2018 r. – godz.17.30

07 maja 2018 r. – godz. 17.30