Mali Fenomenalni

Mali Fenomenalni

Mali Fenomenalni to propozycja zajęć pozalekcyjnych, skierowana do uczniów klas I-III. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, poprzez doskonalenie ich umiejętności twórczych, rozwijaniu kompetencji społecznych oraz usprawniania procesów poznawczych takich jak pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie i myślenie.

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków dla spełniania naturalnej potrzeby kreatywności za pomocą licznych środków i technik wyrazu. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci będą miały możliwość kształtowania adekwatnej samooceny, rozwijania inteligencji emocjonalnej, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijania własnych talentów i zainteresowań oraz usprawnieniu procesów poznawczych.

Zajęcia będą odbywać się w czwartki w godzinach 11:20 – 12:20, osobą prowadzącą jest psycholog szkolny, Katarzyna Podstawa.

 

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godzinach 11:30 – 12:30, osobą prowadzącą jest psycholog szkolny, Katarzyna Podstawa.