Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Renata Bachowska

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Jarosz – Barwińska

 

Wychowawcy poszczególnych klas:

 

Klasa I a – mgr Monika Rachwał, mgr  Kinga Łazarczyk (nauczyciel wspomagający)

Klasa I b – mgr Iwona Sampolska

Klasa II a– mgr Kinga Piotrowska, mgr  Anna Podsiadło-Bręklewicz   (nauczyciel wspomagający)

Klasa II b – mgr Agnieszka Gabryś

Klasa II c – mgr Małgorzata Wiśniewska

Klasa III a – mgr Monika Dzido, mgr Agnieszka Zegiel (asystent ucznia)

Klasa III b – mgr Urszula Michalik

Klasa III c– mgr Mariola Taboł

Klasa IV – mgr Lidia Prokopowicz (nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy)

Klasa V – mgr Monika Hebda (nauczyciel historii i społeczeństwa, muzyki, plastyki, bibliotekarz)

Klasa VI a – mgr inż. Renata Łanoszka (nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego)

Klasa VI b– mgr Teresa Ozga (nauczyciel języka polskiego, techniki)

 

Pozostali nauczyciele szkoły:

 

mgr Kamil Baryczka – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy

mgr Marcelina Barzycka  – nauczyciel języka angielskiego

mgr Adam Czerwiński– nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Izabela Sagan – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Gawenda  – pedagog szkolny, nauczyciel historii i społeczeństwa

mgr Magdalena Janeczek – logopeda szkolny

mgr Katarzyna Podstawa – psycholog szkolny,

Ksiądz Krzysztof Winiarski – nauczyciel religii

mgr Agnieszka Wójcik – Gut – nauczyciel religii

mgr Teresa Zabłocka – Mierczak – wychowawca świetlicy

 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

 

mgr Aneta Batko – Kot

mgr Karolina Celary

mgr Małgorzata Gintowt

mgr Ewa Kawka

mgr Monika Kowalczyk

mgr Magdalena Krasoń

mgr Iwona Stoch

mgr Agnieszka Szewczyk

Dodaj komentarz