Nasi nauczyciele

Dyrektor Szkoły
mgr Renata Bachowska

Wicedyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Jarosz – Barwińska

 

Wychowawcy poszczególnych klas:

Lp.

Klasa Wychowawca

Nauczany przedmiot

1 Klasa Ia mgr Urszula Michalik

mgr Aneta Batko – Kot

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający, szachy w szkole

2 Klasa Ib mgr Małgorzata Gintowt edukacja wczesnoszkolna
3 Klasa Ic mgr Iwona Mróz edukacja wczesnoszkolna
4 Klasa IIa mgr Monika Rachwał
mgr Ewelina Kmiecik
edukacja wczesnoszkolna
asystent nauczyciela
5 Klasa IIb mgr Urszula Plis edukacja wczesnoszkolna
6 Klasa IIIa mgr Kinga Piotrowska
Justyna Kamisińka
edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel wspomagający
7 Klasa IIIb mgr Agnieszka Gabryś edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
8 Klasa IIIc mgr Małgorzata Wiśniewska edukacja wczesnoszkolna
9 Klasa IVa mgr Adam Czerwiński wychowanie fizyczne
10 Klasa IVb mgr Kamil Baryczka matematyka, szachy w szkole
11 Klasa IVc mgr Izabela Sagan język angielski
12 Klasa V mgr Lidia Prokopowicz język polski
13 Klasa VI mgr Monika Hebda historia, muzyka, bibliotekarz
14 Klasa VIIa mgr Renata Łanoszka biologia, przyroda,
15 Klasa VIIb mgr Teresa Ozga język polski

 

Pozostali nauczyciele szkoły:

Lp. Nauczyciele Przedmiot
1 mgr Barzycka Marcelina język angielski
2 Domalewska-Cespedes Dorota muzyka
3 mgr Giza-Balawajder Marta informatyka, technika
4 mgr Janusz Arkadiusz wychowanie fizyczne, świetlica
5 mgr Jureczko – Świerk Izabella świetlica
6 mgr Kmiecik Joanna biblioteka
7 mgr Lachnam Hubert plastyka
8 mgr Magda Łukasz chemia, świetlica
9 mgr Maślak Anna fizyka
10 mgr Kowalska Edyta język hizpański
11 mgr Ptak Barbara matematyka, geografia
12 mgr Wandas Tomasz religia
13 mgr Winiarski Krzysztof religia
14 mgr Wójcik – Gut Agnieszka religia
15 mgr Zabłocka-Mierczak Teresa świetlica

 

Specjaliści:

Lp. Specjalista
1 mgr Janeczek Magdalena – logopeda
2 mgr Podstawa Katarzyna – psycholog
3 mgr Spisak Aneta – pedagog

 

Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych

Lp. Nauczyciele
1 mgr Celary Karolina – wychowanie przedszkolne
2 mgr Dzido Monika -wychowanie przedszkolne
3 mgr Kowalczyk Monika – nauczyciel wspomagający
4 mgr Krasoń Magdalena – nauczyciel wspomagający
5 mgr Mroczek Agnieszka – wychowanie przedszkolne
6 mgr Stoch Iwona – wychowanie przedszkolne
7 mgr Szewczyk Agnieszka – wychowanie przedszkolne
8 Wróbel Sylwia – wychowanie przedszkolne

 

Dodaj komentarz