Nasi nauczyciele

Dyrektor Szkoły
mgr Renata Bachowska

Wicedyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Jarosz – Barwińska

 

Wychowawcy poszczególnych klas:

Lp.

Klasa Wychowawca

Nauczany przedmiot

1 Klasa Ia mgr Agnieszka Gabryś

mgr Małgorzata Wiśniewska

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ

nauczyciel wspomagający

2 Klasa Ib mgr Dzido Monika edukacja wczesnoszkolna
3 Klasa IIa mgr Urszula Michalik

mgr Aneta Batko – Kot

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający, szachy w szkole

4 Klasa IIb mgr Małgorzata Gintowt edukacja wczesnoszkolna
5 Klasa IIc mgr Iwona Mróz edukacja wczesnoszkolna
6 Klasa IIIa mgr Monika Rachwał edukacja wczesnoszkolna
7 Klasa IIIb mgr  Iwona Sampolska edukacja wczesnoszkolna
8 Klasa IVa Justyna Kamisińka  rewalidacja
8 Klasa IVb mgr Arkadiusz Janusz  wychowanie fizyczne
8 Klasa IVc dr Joanna Major matematyka
9 Klasa Va mgr Barbara Ptak matematyka, geografia, WOS
10 Klasa Vb mgr Kamil Baryczka matematyka, szachy w szkole
11 Klasa Vc mgr Ewa Czyż język angielski
12 Klasa VI mgr Lidia Prokopowicz język polski
13 Klasa VII mgr Monika Hebda historia, bibliotekarz
14 Klasa VIIIa mgr Renata Łanoszka biologia, przyroda,
15 Klasa VIIIb mgr Teresa Ozga język polski

 

Pozostali nauczyciele szkoły:

Lp. Nauczyciele Przedmiot
1 mgr Barzycka Marcelina język angielski
2 mgr Czerwiński Adam  wychowanie fizyczne 
3 mgr Domalewska-Cespedes Dorota muzyka
4 mgr Czyż Ewa  język polski
5 mgr Giza-Balawajder Marta informatyka, technika
6 mgr Górecka Natalia terapeuta psychologiczny
7 mgr Kmiecik Joanna biblioteka, świetlica
8 mgr Kopciuch Katarzyna język angielski, świetlica
9 mgr Kowalska Edyta język hiszpański
10 mgr Ks. Leśniak Jan religia
11 mgr Malawska Barbara plastyka
12  Masior Dominika świetlica
13 mgr Maślak Anna fizyka
14 mgr Mrozik Halina chemia
15 mgr Szostak Adam edukacja dla bezpieczeństwa
16 mgr Wandas Tomasz religia
17 mgr Węgrzynek Mateusz wychowanie fizyczne
18 mgr Wcisło Ewa język polski
19 mgr Wójcik – Gut Agnieszka religia
20 mgr Zabłocka-Mierczak Teresa świetlica

 

Specjaliści:

Lp. Specjalista
1 mgr Janeczek Magdalena – logopeda
2 mgr Podstawa Katarzyna – psycholog
3 mgr Spisak Aneta – pedagog

 

Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych

Lp. Nauczyciele
1 mgr Celary Karolina – wychowanie przedszkolne
2 Cholewa Katarzyna – wychowanie przedszkolne
3 mgr Górecka Natalia – nauczyciel wspomagający
4 mgr Woźniak Grażyna – wychowanie przedszkolne
5 mgr Szewczyk Agnieszka – wychowanie przedszkolne
6 Wróbel Sylwia – wychowanie przedszkolne

 

Dodaj komentarz