Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf