Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Habel Natalia
Z-ca przewodniczącego – Zabłocki Mikołaj

Członkowie: 

Wrześniak Dawid

Nawalany Zuzanna

Bogunia Weronika

Krzemiński Mateusz

Pająk Martyna

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
pani mgr Teresa Ozga

 

Nasi przedstawiciele:

– organizują i prowadzą akademie szkolne,

– reprezentuję szkołę podczas uroczystości,

– są inicjatorami wielu konkursów szkolnych,

– organizują dyskoteki szkolne,

– organizują różnorodne akcje charytatywne na terenie szkoły,

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i angażują do tego wszystkich uczniów.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego