Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący – Zabłocki Mikołaj
Z-ca przewodniczącego – Jarosz Julia

Członkowie: 

Jaworski Jakub

Woźniak Klaudia

Góralczyk Jakub

Kupiec Zuzanna

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
pani mgr Teresa Ozga
pan mgr Kamil Baryczka

 

Nasi przedstawiciele:

– organizują i prowadzą akademie szkolne,

– reprezentuję szkołę podczas uroczystości,

– są inicjatorami wielu konkursów szkolnych,

– organizują dyskoteki szkolne,

– organizują różnorodne akcje charytatywne na terenie szkoły,

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i angażują do tego wszystkich uczniów.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego