Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Mikołaj Zabłocki kl. 8a
Z-ca przewodniczącego – Zuzanna Nawalany kl. 5c

Członkowie: 

Zofia Język kl.5b
Martyna Pająk kl.5a
Michał Kubla kl.6a
Łukasz Drożdżak kl.7a
Michał Sielawa kl.5a
Jakub Trzaska kl.5b

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
pani mgr Teresa Ozga

 

Nasi przedstawiciele:

– organizują i prowadzą akademie szkolne,

– reprezentuję szkołę podczas uroczystości,

– są inicjatorami wielu konkursów szkolnych,

– organizują dyskoteki szkolne,

– organizują różnorodne akcje charytatywne na terenie szkoły,

– aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i angażują do tego wszystkich uczniów.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego