EDUball’e w naszej Szkole!

Nasza Szkoła wzbogaciła się niedawno o nową, bardzo atrakcyjną pomoc dydaktyczną – edukacyjne piłki EDUball!

EDUBALLE TO PIŁKI, KTÓRE BAWIĄC UCZĄ.

Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z EDUballami zdobywają wiedze i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji.

Dzieci poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej oraz rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych przyczyniają się również do rozwijania pamięci wzrokowej, słuchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, orientacji czasowo-przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie tylko wzbogaca proces dydaktyczno-wychowawczy, ale znacznie go uatrakcyjnia.

Zajęcia ruchowe przebiegają w atmosferze radości i współpracy, a co najważniejsze dzieci BAWIĄC UCZĄ SIĘ.

01-Mar-2016 10:48, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 100
01-Mar-2016 10:48, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 10:50, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 100
 
01-Mar-2016 10:53, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 125
01-Mar-2016 10:53, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 100
01-Mar-2016 10:54, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 125
 
01-Mar-2016 10:56, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 10:59, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.02 sec, ISO 100
01-Mar-2016 11:00, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
 
01-Mar-2016 11:00, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 11:00, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 11:01, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.02 sec, ISO 100
 
01-Mar-2016 11:01, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 11:04, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 11:11, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.02 sec, ISO 80
 
01-Mar-2016 11:11, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.02 sec, ISO 100
01-Mar-2016 11:16, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
01-Mar-2016 11:16, SAMSUNG GT-I9300, 2.6, 3.7mm, 0.03 sec, ISO 80
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status