LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

w naszej szkole

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni  naszym uczniom zajęcia szkolne i pozwoli  rozwijać zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Zostały zakupione: Drukarka 3D z laptopem, Filamenty, Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerem, Aparat fotograficzny, Statyw, Mikroport, Oświetlenie, Mikrofon Kierunkowy, Gimbal, Stacja lutownicza, Photony, Ozoboty, 2 Maszyny do szycia, Hafciarka, Krosna tkackie, Lego Education Spike Prime , Sprzęt nagłaśniający.

Wartość dofinansowania: 106 500 zł.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci,

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status