Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego ,, Klub Bezpiecznego Puchatka’’ w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie klasy 1a Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy uczestniczyli w VII edycji programu edukacyjnego pt: ,, Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka’’ o tematyce bezpieczeństwa, którego celem była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwracał uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadomienie dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań:  w domu, szkole i na drodze. Przeprowadzono z dziećmi zajęcia profilaktyczne według podanego scenariusza oraz załączonych książeczek ,, Bezpiecznego Puchatka’’ z których dzieci chętnie korzystały. Po tych zajęciach dzieci uczestniczyły w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, który był podsumowaniem, utrwaleniem i sprawdzeniem wiedzy pierwszoklasistów, zdobytej podczas zajęć. Test dzieci zaliczyły celująco.

         Z pierwszoklasistów uczestniczących w Teście jesteśmy dumni !!!  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom imponującej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa. Cieszymy się, że dzieci doskonale wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, w szkole czy na drodze. Mamy nadzieję, że tę wiedzę będą każdego dnia wprowadzać w życie.

Uczniowie klasy ,,Ia’’ poznali   Puchatka, dzięki któremu będą  umiały rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się i  bawić!

            Jestem przekonana, że informacje o bezpieczeństwie, zawarte w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”, na trwałe pozostaną w pamięci dzieci, a szkoła  otrzymała Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

 Koordynator Maria Hyży

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status