Ślubowanie klas pierwszych

26 października 2023 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych mające na celu przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Było to wydarzenie ważne zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej. Pierwszoklasiści, stojąc przed sztandarem szkoły, uroczyście przyrzekali, że będą godnie reprezentować swoją szkołę, przestrzegać jej regulaminu oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.
Po ślubowaniu przyszedł czas na uroczyste pasowanie. Dyrektor szkoły pani Małgorzata Jarosz-Barwińska pasowała przy pomocy okazałego ołówka pierwszoklasistów na uczniów. Był to symboliczny akt przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły.
Na zakończenie każdy z nowoprzyjętych uczniów otrzymał pakiet pierwszoklasisty, z którego obiecał często korzystać. Ślubowanie klas pierwszych było ważnym wydarzeniem dla naszych uczniów, ponieważ oficjalnie zostali uczniami szkoły.

Tekst i zdjęcia: Patrycja Gołąbek-Jonak 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status