II KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Szkoła Podstawowa w Sierczy

organizuje

II  KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Konkurs skierowany jest do dzieci  i rodziców, a jego celem jest m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci .
Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach.

Zapraszamy  do wzięcia udziału

 

Więcej informacji: Małgorzata Gintowt sala nr 5, Iwona Sampolska sala nr 16

Szopkę należy dostarczyć do 4.12.2018 r. do sali nr 5 lub 16

 

 KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach.

TEMAT KONKURSU:

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

REGULAMIN KONKURSU

 Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Sierczy
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania szopek
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci,
 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia i sztuki krakowskiej.

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły wraz z rodzicami .
 2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych

I – prace grup przedszkolnych

II – prace wykonane przez uczniów klas I-III

III – prace wykonane przez uczniów klas IV – VIII

 1. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
 2. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko i klasa.
 3. Wielkość szopki dowolna. ( max. do 50 cm)
 4. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy  dołączyć oświadczenie konstruktora lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Szopki i instalacji elektrycznej w niej zamontowanej.
 • Szopkę należy dostarczyć do 4.12.2018r. do sali nr 5 lub 16
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe .
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO

Najładniejsze prace wezmą udział 6 grudnia 2018 r. w 76 Konkursie Szopek Krakowskich

Ocena i nagrody:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status