Informacje o zmianach w zasadach przyznawania pomocy materialnych

Szczegóły w pliku- INFORMACJA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW-1

  1. Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówInformujemy, że w związku ze zmianą Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, od dnia 1 sierpnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

http://www.wieliczka.eu/pl/201129/11968/zmiany-w-zasadach-przyznawania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow.html

2.       Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r. zmianie ulegają zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

http://www.wieliczka.eu/pl/201129/11969/zmiany-w-zasadach-przyznawania-pomocy-materialnej-o-charakterze-motywacyjnym-dla-uczniow.html

3.      W roku szkolnym 2015/2016 można otrzymać pomoc z Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie do podręczników). Programem będą objęci uczniowie z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe tzn. dochód nie może przekroczyć – 574 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas III.

W sytuacjach uzasadnionych (np. trudna sytuacja rodzinna) można złożyć wniosek, mimo, że dochód przekracza kryterium dochodowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO  ŚRODY 02 WRZEŚNIA 2015
w sekretariacie szkoły.

Informacja o terminie wypłaty dofinansowania do podręczników „Wyprawka szkolna”

zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po uzyskaniu daty wypłaty z Wydziału

Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK- ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW kryterium dochodowe

wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników poza kryterium dochodowym

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status