Kangur Matematyczny 2016

Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR ma przyjemność poinformować, że
17 marca 2016 roku
odbędzie się w Polsce d w u d z i e s t a p i ą t a edycja
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
KANGUR 2016

Konkurs KANGUR 2016 organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2015 roku w konkursie wzięło udział ponad 300 000 polskich uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół zawodowych.

W części Małopolski obejmującej Naszą szkołę Konkursy organizuje Komitet Regionalny z siedzibą w Krakowie pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki.

Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik Konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek. W tym roku jest to układanka przestrzenna PENTOMINO.

Mamy nadzieję, że dzień konkursów KANGUR stanie się w Państwa szkole prawdziwym

Ś W I Ę T E M  M A T E M A T Y K I .

Kangur1

Konkurs odbędzie się w czwartek 17 marca 2016r. (ze względów organizacyjnych najprawdopodobniej o godzinie 8:00). Zbiórka około 15 minut wcześniej (sala zostanie podana w późniejszym terminie).
Razem ze zgodą proszę o przyniesienie 9zł zgodnie z regulaminem konkursu.
Zgody wraz z (najlepiej) wyliczoną kwotę proszę dostarczyć do wychowawcy lub koordynatora konkursu (P. Kamil Baryczka) w nieprzekraczalnym terminie 2 lutego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.kangur-krakow.pl/news.php

Konkurs odbywa się w trzech grupach (w zależności od klasy):
Żaczek: klasy 1 i 2,

Maluch: klasy 3 i 4,

Benjamin: klasy 5 i 6.

„Każdy uczestnik Konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek.
W tym roku jest to układanka przestrzenna „PENTOMINO.”

Zgoda rodzica word pdf

Nowy wzór karty odpowiedzi

Zadania z kilku poprzednich lat

Wybrane (ważne) punkty z instrukcji:

Karty odpowiedzi można wcześniej pokazać uczniom; warto też zapoznać uczestników konkursu z instrukcją ich wypełniania – w szczególności z koniecznością stosowania długopisu z czarnym tuszem. W celu uniknięcia pomyłek w czasie konkursu zaleca się ćwiczenie wypełniania kart odpowiedzi na ich kserokopiach.

Po wypełnieniu pierwszej strony karty odpowiedzi przez wszystkich uczestników należy rozdać testy uczniom i od tego momentu liczyć czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań: 75 minut. Nie wolno tego czasu przedłużać. Uczestnik KANGURA nie powinien opuścić sali przez pierwszą godzinę trwania konkursu, a uczestnik ŻACZKA przez pierwsze 40 minut trwania konkursu. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik, wychodząc wcześniej, pozostawia test w sali.

Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Zestawy z zadaniami są własnością uczestników – uczniowie mogą je zatrzymać (wynieść z sali) dopiero po godzinie 10.00 w dniu Konkursu. W szkołach, w których Konkurs skończy się przed godziną 10.00, Komisja Szkolna zbiera zestawy zadań i odda je uczestnikom w późniejszym terminie. – jeżeli u nas w szkole konkurs zaczniemy o godzinie 8 (zgodnie z informacją) to każdy uczestnik podpisze na początku swoje kartki z zadaniami i będzie je mógł odebrać po godzinie 10 tego samego dnia lub w innym dogodnym terminie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status