Konkurs plastyczny SKO „Kartka świąteczna”

Zapraszamy do udziału w konkursie Małopolskiego Banku Spółdzielczego na projekt kartki świątecznej!

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO SKO

  1. Organizator Konkursu Małopolski Bank Spółdzielczy
  1. Temat konkursu„Kartka świąteczna”
  1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z klas I –VI ze Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie SKO Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

  1. Przedmiot konkursu

Wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy –dowolna, płaska, format A4.

  1. Termin składania prac

Prace należy składać w terminie do 10.11.2016 r. u opiekunów SKO w Szkole, do której uczęszcza uczeń –uczestnik konkursu.

Opiekunowie SKO składają 10 wybranych prac w Centrali Małopolskiego Banku Spółdzielczego w terminie do 16.11.2016 r.

  1. Komisja Konkursowa, Zwycięzcy i nagrody

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić:

Zarząd Banku i wybrane przez niego osoby.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

  1. Uczniowie z klas I –III
  2. Uczniowie z klas IV –VI

Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty przekazane zostaną na książeczki SKO laureatów konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w terminie i miejscu określonym w informacji rozsyłanej do Opiekunów SKO z odpowiednim wyprzedzeniem.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status