Zajęcia sportowe 2021/2022

SKS – prowadzący, nauczyciel WF – Arkadiusz Janusz

W roku szkolnym 2021/2022 swoją działalność kontynuuje Szkolne Koło Sportowe – SKS.
Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas IV-VIII, którzy poprzez uczestnictwo w tych zajęciach będą chcieli poprawić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych oraz przygotować się do zawodów sportowych organizowanych w ramach rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci.

 Poniedziałki godzina 7:10-7:55- Tenis/Tenis Stołowy / Gry sportowe
 Wtorki godzina 7:10-7:55 – Tenis stołowy
 Środy godzina 7:10 – 7:55 – Zespołowe gry sportowe 
 Piątki godzina 7:10-7:55 – Tenis Stołowy / Zespołowe gry sportowe

Ilość miejsc na zajęcia ograniczona. O zapisie na zajęcia decyduje nauczyciel prowadzący.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status