KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE

KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE

Ankyloglosja, czyli krótkie wędzidełko podjęzykowe, może być jedną z przyczyn wad wymowy. Jednak przede wszystkim powoduje problemy z codziennymi odruchowymi czynnościami takimi jak żucie czy połykanie.

Następstwem znacznie skróconego wędzidełka podjęzykowego są:

  • problemy ze ssaniem piersi przez dziecko,
  • wytworzenie się nieprawidłowego odruchu ssania i połykania (z językiem na dnie jamy ustnej),
  • trudności z żuciem i połykaniem niektórych pokarmów o bardziej twardej, zwartej strukturze,
  • trudności z przesuwaniem pokarmów w jamie ustnej, co za tym idzie gorsze ich rozdrobnienie,
  • zaleganie pokarmu w jamie ustnej oraz utrudniona jej higiena (co może być przyczyną próchnicy i stanów zapalnych dziąseł),
  • problemy z prawidłową wymową głosek wymagających m.in. pionizacji języka.

Jak zaobserwować?

Wędzidełko podjęzykowe to błona pod językiem znajdująca się w linii przyśrodkowej łącząca go z dnem jamy ustnej. Czasem jest ona szczątkowa, czasem całkowicie niewidoczna, a niekiedy widać ją bardzo dokładnie. Jeśli dodatkowo wyraźnie ogranicza ruchy języka i powoduje jego nietypowy kształt, możemy mieć do czynienia ze zbyt krótkim wędzidełkiem.

Pierwsze symptomy, które powinny skłonić rodziców do sprawdzenia wędzidełka (lub poproszenia o badanie pediatrę, logopedę, laryngologa lub położną), to trudności z karmieniem piersią już w pierwszych dobach życia. Krótkie wędzidełko może być jedną z przyczyn trudności w karmieniu piersią. Dziecku trudniej jest uchwycić i ssać pierś, zaś ssanie jest mniej efektywne lub wręcz całkowicie niemożliwe.

Krótkie wędzidełko można zaobserwować także w czasie płaczu dziecka. Unosi ono charakterystycznie brzegi języka ku górze, a jego środkowa część wygląda, jakby coś ciągnęło ją w dół.

U starszego dziecka ocenimy stan wędzidełka podciągając brzegi języka ku górze, np. przy pomocy palca wskazującego i kciuka. Jeśli jest ono mocno skrócone, język przyjmie kształt podobny do serduszka.

Kontrowersje wokół zabiegu podcinania wędzidełka (frenotomii)

Wykonywanie zabiegu u dzieci budzi wiele kontrowersji zarówno wśród logopedów, na pewno wśród rodziców, ale nawet w środowisku naukowym. Rodzice maluchów bywają przerażeni perspektywą fundowania zabiegu chirurgicznego swoim pociechom. W środowisku naukowym poglądy na temat wpływu krótkiego wędzidełka na wymowę bywają skrajnie różne. Pojawiają się poglądy, iż wędzidełko można rozciągnąć, ale również całkowicie przeciwne – że wędzidełko to nie mięsień, w związku z czym nie ma tu co rozciągać.

Czy w każdym przypadku krótkie wędzidełko trzeba podcinać? Nie w każdym. Zanim dziecko będzie zakwalifikowane do zabiegu, powinno przejść trening z logopedą. W przypadku nieznacznego skrócenia wędzidełka taki trening może wystarczyć. Jeśli jednak ćwiczenia nie przyniosą rezultatu w postaci usprawnienia języka i lepszej jego pionizacji – może to być wskazaniem do zabiegu. Można go wykonać w każdym wieku,  nawet u niemowląt.

W Polsce zabieg można wykonać w ramach NFZ (potrzebne skierowanie) lub prywatnie. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Trwa on bardzo krótko i nie jest wymagane pozostanie w szpitalu po zabiegu. Dzięki podcięciu wędzidełka usunięta jest bariera ograniczająca język, jednak by on się usprawnił potrzebne są dalsze ćwiczenia, które można podjąć już kilka – kilkanaście dni po zabiegu.

Logopedzi są często jednymi z pierwszych, którzy dostrzegą problem krótkiego wędzidełka u dzieci. Jednak również wśród nich zdania są podzielone, co do konieczności wykonywania frenotomii. Taka decyzja powinna być zawsze podejmowana w odniesieniu do konkretnego dziecka i konkretnej sytuacji. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko sam stan wędzidełka, ale również rozpatrzyć bariery, jakie spowoduje pozostawienie go w obecnym stanie, jak również korzyści, jakie przyniesie jego podcięcie. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze rodzic / opiekun dziecka. Kierując na zabieg oraz decydując o jego wykonaniu warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekt poprawności wymowy, ale przede wszystkim korzyści związane z czynnościami jedzenia, połykania oraz higieną jamy ustnej.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status