Rekrutacja 2022/2023

SZANOWNI RODZICE

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji zapisu do I klasy dzieci z obwodu szkoły, od 17 marca 2022 r. zostanie otwarty kolejny etap zapisywania dzieci spoza obwodu szkoły z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez dedykowaną stronę internetową https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka. 
W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy mamy 6 miejsc  do naboru dla dzieci spoza obwodu.

 


DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.

Rekrutacja rozpocznie się 01.03.2022 r. zgłoszenia dzieci do klasy I dokonuje się z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez dedykowaną stronę internetową https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka dostępną na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu.

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie wraz z załącznikiem należy wydrukować i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać  w formie scanu na adres mailowy: lub osobiście w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97, 662 274 682

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia, informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY: do dnia 15 marca 2022 r. dyrektor publicznej szkoły podstawowej podaje informację o liczbie wolnych miejsc do klasy I, które mogą być obsadzone przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 17 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2022 r. do godz. 16.00 będzie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata. Na dedykowanej stronie internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka zamieszczona zostanie również instrukcja wypełnienia zgłoszenia w formie elektronicznej.. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy  I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2022/2023 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres: lub telefonicznie 12 651 54 97, 662-274-682.

 

Szanowni Rodzice,

Poniżej systematycznie zamieszczane będą informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  • Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – Strona Gminy Wieliczka – Link tutaj<<
  • Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf
  • Terminy i kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Gminie Wieliczka 2022/2023 pdf
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji pdf
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka pdf
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I na rok szkolny 2022/2023 pdf
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status