Zapisy 2017/2018

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w gabinecie wicedyrektora/sekretariacie szkoły od 20 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w gabinecie wicedyrektora/sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl/zapisy 2017/18.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia oraz informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy  I zawarte są w zakładce – Zapisy 2017/2018 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

 

OFERTA SZKOŁY:

 1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
 3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
 4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
 5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
 6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
 7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
 8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
 9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
 10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
 11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
 12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Zasady rekrutacji word pdf

Zgłoszenie do klasy 1 word pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 word pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji 2017/2018 word pdf

Zarządzenie Burmistrza nr 81/2017 w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 pdf

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status