Egzamin praktyczny na kartę rowerową – 2019

3.06.2019 r. odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas czwartych, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin teoretyczny – test sprawdzał wiadomości z zakresu znaków drogowych, manewrów na drodze, typowych sytuacji drogowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie którzy z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap egzaminu, musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu pod okiem pani Marty Giza-Balawader. Praktyczny egzamin zaliczyli wszyscy zdający.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach publicznych, życzymy bezpiecznej i miłej jazdy na rowerze! 🙂

Uzyskane efekty:
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym;
• poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach;
• doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym;
• umożliwienie zdobycia uprawnień do samodzielnego poruszania się młodych rowerzystów po drogach publicznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć