Egzamin praktyczny na kartę rowerową – 2019

3.06.2019 r. odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas czwartych, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin teoretyczny – test sprawdzał wiadomości z zakresu znaków drogowych, manewrów na drodze, typowych sytuacji drogowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie którzy z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap egzaminu, musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu pod okiem pani Marty Giza-Balawader. Praktyczny egzamin zaliczyli wszyscy zdający.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach publicznych, życzymy bezpiecznej i miłej jazdy na rowerze! 🙂

Uzyskane efekty:
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym;
• poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach;
• doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym;
• umożliwienie zdobycia uprawnień do samodzielnego poruszania się młodych rowerzystów po drogach publicznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status