Spotkanie z zakresu profilaktyki przemocy fizycznej i słownej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę, 10 maja 2018r. uczniowie klas siódmych spotkali się z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Panią Martą Jeger-Kęsek. Tematem spotkania było eliminowanie przemocy fizycznej i słownej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Pani policjant przekazała uczniom wiele informacji na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za czyny zabronione, a szczególną uwagę zwróciła na na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, m. in. na temat cyberprzemocy.

Podczas prelekcji omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. St. sierżant M. Jeger-Kęsek ostrzegała również uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Tłumaczyła i wyjaśniała, dlaczego nie wolno mówić zbyt wiele o sobie, o sprawach dotyczących swojego życia prywatnego oraz życia swojej rodziny. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób.

Link do galerii zdjęć