Spotkanie z zakresu profilaktyki przemocy fizycznej i słownej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę, 10 maja 2018r. uczniowie klas siódmych spotkali się z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Panią Martą Jeger-Kęsek. Tematem spotkania było eliminowanie przemocy fizycznej i słownej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Pani policjant przekazała uczniom wiele informacji na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za czyny zabronione, a szczególną uwagę zwróciła na na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, m. in. na temat cyberprzemocy.

Podczas prelekcji omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. St. sierżant M. Jeger-Kęsek ostrzegała również uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Tłumaczyła i wyjaśniała, dlaczego nie wolno mówić zbyt wiele o sobie, o sprawach dotyczących swojego życia prywatnego oraz życia swojej rodziny. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób.

Link do galerii zdjęć

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status