Certyfikat

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Nasza szkoła w październiku ubiegłego roku przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Przypominamy, że podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia jest włączenie i zaangażowanie wielu podmiotów, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Każdy z uczestników realizuje tylko taki zakres zadań, jaki wynika z jego zakresu obowiązków. Jednakże jego prace mają wsparcie i są jednym z elementów całego projektu. Tak więc – nie ma jednej instytucji, czy wąskiej grupy osób obciążonych całością zadania. Sukces uzależniony jest od umiejętności porozumienia się i pracy w zespole.
Dnia 27 września 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Certyfikaty wręczali Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim.
Powiat Wielicki reprezentowała nasza szkoła, która uzyskała certyfikat za podejmowane działania w ramach ZPB, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły oraz w jej pobliżu. Certyfikat odebrały Pani dyrektor Renata Bachowska, Pani pedagog Beata Gawenda oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Chlebda.
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa szkoła m. in. uzyskała tzw. „stopkę”, czyli osobę ubraną w charakterystyczny strój i wyposażoną w znak z napisem „stop”, która pomaga dzieciom w bezpiecznym pokonaniu ruchliwego skrzyżowania w pobliżu szkoły.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status